Upravit stránku

Indikace k rehabilitační péči

Přehled onemocnění, která léčíme v rámci lázeňské péče v rehabilitačním ústavu.

Překlad pacienta z lůžkového oddělení nemocnice:

 • Stav po cévní mozkové příhodě po odeznění akutního stádia nemoci.
 • Stavy po úrazech a operacích pohybového aparátu, páteře, mozku.
 • Stavy po totálních endoprotézách.
 • Stavy po traumatických amputacích končetin (zhojený amputační pahýl).
 • Ochrnutí končetin (plegie, parézy) různého původu.
 • Stavy spojené s imobilizací, kde je pravděpodobné zlepšení hybnosti.
 • Dekompenzované chronické degenerativní onemocnění pohybového aparátu.


Chronický pacient s ambulantní léčbou pohybových a neurologických onemocnění:

 • Dlouhodobě neúspěšná ambulantní léčba, kde je předpoklad, že lůžková rehabilitační péče bude efektivnější.
 • Chroničtí dekompenzovaní pacienti se zánětlivým či degenerativním onemocněním, stavy po spondylochirurgických operacích, spondylopatie bez indikace k operaci, chronická dekompenzovaná vertebropatie či kořenové syndromy.

 

Neurorehabilitační péče:

 • Stavy po poraněních a operacích mozku, míchy a periferních nervů s poruchou hybnosti.
 • Stavy po cévních mozkových příhodách.
 • Roztroušená skleróza.
 • Vybraná neurodegenerativní onemocnění (např. parkinsonova choroba).
 • Polyradikuloneuritidy.

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti