Upravit stránku
 • Pohybová terapie – individuální fyzioterapie a skupinová rehabilitační cvičení
 • Fyzikální terapie – využívá účinky různých druhů fyzikálních procesů
 • Vodoléčba – založená na vlastnostech vody jako média pro pohyb, termoterapii, hydromasáže
 • Ergoterapie – nácvik soběstačnosti a sebeobsluhy
 • Logopedie – pomáhá řešit poruchy řeči a polykání
 • Psychoterapie – podpůrná metoda pro stabilizaci psychického stavu

Pohybová terapie

Individuální fyzioterapie

U většiny indikací je tato aktivita základním prvkem léčby. Pracujeme s různými rehabilitačními metodami:

 • Reflexní cvičení dle Vojty
 • Dynamická neuromuskulární stabilizace
 • Metoda Mc.Kenzie
 • Metoda prof. Graciese
 • Bobath koncept
 • Metodika cvičení dle Ludmily Mojžíšové
 • Neurodinamika
 • Měkké techniky dle Lewitta

Léčebná tělesná výchova / skupiny

Skupinová terapie je určena pro pacienty se stejnými či podobnými indikacemi tak, abychom mohli zvolit jednotný typ cvičení:

 • Kondiční cvičení
 • Cvičení pro pacienty s TEP kyčle či kolene
 • Dechová cvičení
 • Škola zad
 • Cvičení v bazénu
 • Cvičení v bazénu TEP

Cvičení na přístrojích

 • Motomed
 • Rotoped
 • Total Gym
 • Balance Trainer

Fyzikální terapie

Fyzikální terapie je součást rehabilitační terapie, která využívá různé typy energií k léčbě či zlepšení kondice postižených tkání.

V rámci fyzikální terapie poskytujeme tyto procedury:

Léčba světlem:

 • Bioptron
 • Laser
 • Vysokofrekvenční laser

Léčba zvukem

 • Ultrazvuk

Elektroterapie

 • Stimulace el. proudy
 • Diadynamic
 • Distanční elektroterapie VAS

Magnetická energie

 • Magnetoterapie

Mechanoterapie

 • Motodlahy

 • Lymfoven

Vodoléčba

Vodoléčba je významnou součástí rehabilitační péče. Využíváme tyto vodoléčebné procedury.

 • podvodní masáže
 • perličkové koupele
 • hydromasážní koupele
 • uhličité koupele
 • končetinové vířivé koupele

Ergoterapie

Ergoterapie je nedílnou součástí ucelené rehabilitace.

Cílem ergoterapeuta je dosažení maximální soběstačnosti a nezávislosti klientů v domácím, pracovním a sociálním prostředí a tím zvýšení kvality jejich života. Pro dosažení cíle je nutná multidisciplinární spolupráce v rehabilitačním týmu s lékaři, fyzioterapeuty, logopedy, psychology, zdravotními sestrami, sociálními pracovníky atd. Nezbytnou součástí je i sám pacient a jeho rodina či blízké sociální okolí.

Poskytujeme širokou škálu důležitých činností. Ergoterapie je léčebná terapie, jejímž cílem je dosažení co nejvyšší kvality života handicapovaného člověka, jeho sociální integrace, co největší míry soběstačnosti a samostatnosti. Ergoterapie probíhá, s přihlédnutím k charakteru postižení a typu činnosti individuální formou.

Na ergoterapii provádíme:

 • Trénink aktivit běžného denního života (ADL) tj. oblékání, osobní hygiena, přesuny dále nacvičování automatických dovedností
 • Nácvik lokomoce, stimulace, trénink jemné motoriky, úchopů ruky, trénink grafomotoriky.
 • Trénink kognitivních funkcí (paměť, pozornost atd.) kdy se využívají také speciální počítačové programy pro trénink mozku
 • Edukace pacientů o možnosti a využití kompenzačních pomůcek, spolupráci s rodinnými příslušníky.

V rámci ergoterapie se využívají také speciální testy pro zhodnocení např. soběstačnosti, funkce horních končetin, kognitivních funkcí atd.

Logopedie

Logopedie má za úkol pomoci odstranit anebo kompenzovat nedostatek, který vznikl při rozličných typech onemocnění a projevuje se poruchami řeči, polykání či pohybů očí. Nejčastěji vznikají tyto poruchy po úrazech hlavy, krvácení do mozku, po iktu anebo při nádorových onemocněních.

Logoped řeší poruchy polykání (dysfagii), poruchu artikulace (dysartrii), poruchu řeči či porozumění řeči na základě poškození mozkových center (afazii) i poruchu okohybných svalů (hemianopsii).

Prognóza poruchy je závislá na rozsahu poškození mozku či hlavových nervů a často také na věku pacienta. Pokud jsou pacient a jeho okolí motivovaní a důslední, je to pro léčbu pozitivum.

Psychoterapie

Podpůrná metoda pro stabilizaci psychiky, pomoc pro adaptaci na novou situaci, komunikace, resocializace.

Lázeňské procedury

Po dohodě s lékařem mohou pacienti využít některou z lázeňských procedur – ceník procedur zde.