Upravit stránku

Opatření v souvislosti s COVID-19

Vážení klienti,

protože nám záleží na Vaší bezpečnosti a nerušeném pobytu v Lázních Bělohradě, přijímáme do lázní pouze klienty za předpokladu, že splňují jednu z podmínek:

 • prodělali laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19 v období 180 dnů před nástupem do lázní. Tato skutečnost musí být doložena jedním z uvedených způsobů nejpozději v den nástupu do lázní na recepci (zpráva z odběrového místa o pozitivitě testu nebo potvrzení praktického lékaře nebo čestné prohlášení klienta o laboratorní pozitivitě COVID-19). V době nástupu do lázní musí být ukončena izolace (14 dní od testu) a klient nesmí vykazovat známky akutního respiračního onemocnění. 
 • mají potvrzení o negativním výsledku PCR testu (ne starší 7 dní)
 • mají potvrzení o negativním výsledku antigenního testu (ne starší 72 hodin)
 • jsou 14 dní po ukončení vakcinace (jednodávkovou či dvoudávkovou vakcínou)

Od 23. 2. 2020 platí povinnost mít ve vnitřních společných prostorách lázní zakrytá ústa a nos respirátorem. Žádáme Vás proto, abyste přijeli vybaveni respirátory na celou dobu pobytu v lázních. Respirátory je také možné zakoupit v prodejně lázní, která se nachází v přízemí hotelu Grand.

Naši odborníci stanovili rozšířený systém prevence proti šíření všech nakažlivých nemocí, který převyšuje povinnosti stanovené zákonem či aktuálními vládními nařízeními. Přijetím všech opatření do vlastního systému prevence se maximálně snažíme snížit pravděpodobnost výskytu nakažlivých nemocí ve všech provozech Lázní Bělohrad.

Dodržujeme tyto zákonná opatření*

 • Povinné používání respirátorů ve všech prostorách a provozech.

 • Dodržování maximálního povoleného počtu klientů při skupinových procedurách.

 • Dodržování povinných rozestupů osob.

*Výše uvedená opatření jsou platná vždy s ohledem na aktuální nařízení vlády České republiky.

Rozšířený systém prevence pro restauraci

 • Povinné používání respirátorů až do chvíle začátku konzumace jídla i mezi konzumací.

 • Povinná dezinfekce rukou při vstupu.
 • Maximálně dva lidé u stolu.
 • Vzdálenost opěradel židlí minimálně 2 m.
 • Intenzivní dezinfekce povrchů.

Opatřený systém prevence nad rámec zákona a nařízení

 • Zákaz vstupu cizích osob do lázeňských hotelů.
 • Povinná dezinfekce rukou před vstupem do klíčových prostor.
 • Pravidelná intenzivní dezinfekce povrchů všech prostor.
 • Dezinfekční stanice – dezinfekce rukou dostupná na nejdůležitějších místech lázeňských hotelů.
 • Zpracován postup izolace hosta v případě zjištění symptomů nakažlivé nemoci a následného urgentního postupu v rámci dalších zdravotnických složek.
 • Prodej respirátorů v hotelu Grand.
 • Zákaz prodeje tvrdého alkoholu.

Před příjezdem věnujte pozornost těmto doporučením

 • Před odjezdem na léčebný pobyt sledujte aktuální stav a platnost jednotlivých nařízení. Lázně Bělohrad budou postupovat vždy v souladu s platnými nařízeními a dle zákona.

 • Pokud je to možné do lázní cestujte individuální dopravou.
 • Přibližně 7–14 dnů před odjezdem minimalizujte možnost nákazy infekční nemoci. Vyvarujte se kontaktu s nemocnými osobami či s osobami vykazujícími známky infekční nemoci (zvýšená teplota, rýma, kašel, únava). Nenavštěvujte hromadné akce ani prostory, kde se potkává větší množství lidí.

Dovolujeme si Vás požádat o dodržování přijatých preventivních opatření, abyste si mohli užít lázeňský pobyt s minimálním možným rizikem a bez zbytečných komplikací.

Děkujeme Vám za respektování požadavků a přejeme příjemný pobyt v lázních.