Upravit stránku

Pobyty

U nás naleznete pestrou nabídku samopláteckých pobytů, a to jak relaxačních, tak i zaměřených na léčbu obtíží pohybového aparátu. 

Přijímáme na pobyt samoplátce

Vážení klienti, dle nařízení Ministerstva zdravotnictví mohou být přijímáni k lázeňskému pobytu samoplátci za předpokladu, že splňují jednu z podmínek:

  • prodělali laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19 v období 90 dnů před nástupem do lázní. Tato skutečnost musí být doložena jedním z uvedených způsobů nejpozději v den nástupu do lázní na recepci (zpráva z odběrového místa o pozitivitě testu nebo potvrzení praktického lékaře nebo čestné prohlášení klienta o laboratorní pozitivitě COVID-19). V době nástupu do lázní musí být ukončena izolace (14 dní od testu) a klient nesmí vykazovat známky akutního respiračního onemocnění.
  • jsou min. 14 dní po očkování druhé dávky (byl jim vystaven certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19)
  • mají potvrzení o negativním výsledku testu