Upravit stránku

Spokojenost zákazníků

Zde naleznete návod, jak předat zpětnou vazbu.

Pochvaly, připomínky, stížnosti 

 

 

Cílem společnosti Lázně Bělohrad a.s. je spokojený pacient. Může se však stát, že i přes naši maximální snahu, budete mít výhrady k našim službám či postupům a poté můžete podat podnět nebo stížnost. Vaše informace jsou pro nás cenným zdrojem, díky kterému můžeme posuzovat a zvyšovat kvalitu poskytované péče.

Kdo může stížnost podat:

•    klient/pacient,
•    zákonný zástupce nebo opatrovník klienta/pacienta,
•    osoba blízká v případě, že klient/pacient tak nemůže učinit s ohledem na svůj zdravotní, stav nebo pokud zemřel,
•    osoba zmocněná klientem/pacientem.
V případě, že je podávána stížnost v zastoupení jiné osoby, je třeba tuto skutečnost doložit písemnou plnou mocí zastoupeného.


Z podané stížnosti musí být patrno:
•    jméno a příjmení stěžovatele,
•    kontaktní adresa stěžovatele,
•    identifikace pacienta v případě, že stížnost podala jiná osoba,
•    předmět stížnosti, tzn. podstatné skutkové okolnosti, které vedly k podání stížnosti,
•    podpis stěžovatele (u písemné formy stížnosti).
Anonymní stížnosti a podněty nebudou šetřeny ani vyhodnocovány.

K podání stížnosti, připomínek, ale také pro sdělení pochvaly můžete zvolit některý z následujících způsobů:
•    osobně – u lékaře, odpovědného vedoucího pracovníka, vedení společnosti
•    písemně – zaslat poštou na adresu:
      Lázně Bělohrad a.s.
      Lázeňská 165
      507 81  Lázně Bělohrad
•    elektronicky – na adresu kvalita@belohrad.cz
•    telefonicky na tel. č. +420 493 767 369

Podání stížnosti v žádném případě nezpůsobí újmu pacientovi, kterého se týká.

Po předchozí domluvě máte právo nahlížet do konkrétního spisu stížnosti a pořizovat z něj kopie. 

V případech, kdy to bude s ohledem na povahu stížnosti vhodné, bude vám navrženo ústní projednání stížnosti.

Vaše stížnost bude vyřízena do 30 dnů ode dne jejího obdržení. Tato lhůta může být odůvodněně prodloužena o dalších 30 dnů.  Jde-li o stížnost, k jejímuž vyřízení nemá společnost Lázně Bělohrad a.s. příslušnou pravomoc, bude tato postoupena do patřičných rukou.
 

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti